skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği nedir ile başlayıp, enerji verimliliği ne demek, neden önemlidir ve buna ilişkin diğer detaylar yer alıyor.

İçindekiler

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji, birçok tanıma sahip olan bir kavramdır. Ancak bunlar arasındakilerin belki de en anlaşılır olanı; iş yapabilme becerisidir. Yapılan işin niteliği değişkenlik gösterebilir, ancak herhangi bir işin yapılmasını sağlayan unsura enerji denir. Buradan yola çıkarak enerji verimliliğinin ise enerjinin doğru kullanımı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Enerji verimliliği; yapılacak olan işin niteliğini ve kalitesini düşürmeden, daha az enerji ile yapılmasına denir. Burada en önemli noktanın işin kalitesinin düşmemesi olduğu unutulmamalıdır. Örneğin; kullanılan 10 birim elektrik enerjisi ile bir binanın 10 saat aydınlatılması gerçekleştiriliyorsa, enerji verimliliği ile 7 birim elektrik ile aynı binanın yine 10 saat aydınlatılması mümkün olacaktır. Kısacası aydınlatma süresi değişmez iken, kullanılan enerji miktarı azaltılmıştır.

Enerji Verimliliği Ne Demek?

Enerji verimliliği; bir alandaki enerjinin daha etkin ve efektif kullanımıdır. Her ne kadar yapılan tanımlamalarda bir işlemin normale göre daha az enerji ile yapılmasına enerji verimliliği denilse de, bu terimin farklı boyutları da vardır.

Enerji verimliliği; verimli ekipman kullanımı, iş haline getirilmeyen enerjinin geri kazanılması ve enerjinin işe dönüşme sürecinin etkin olarak kullanılmasıdır. Mesela, bir binadaki kirli olmayan atık suların bitkilerin sulanmasında kullanımı, zehirli gazların tahliyesi sırasında bacada biriken ısının farklı alanlara aktarılmasıdır.

Enerji Verimliliği Neden Önemlidir?

Çağımızda enerji elde etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunların bir kısmının çevreye herhangi bir zararı olmamasına karşın, diğer kısmının çevre ve insanlık için son derece tehlikeli olduğu söylenebilir. İşte bu tür risklerin en alt düzeye indirgenmesi için enerji verimliliği konusu büyük önem taşır.

Enerji verimliliği sağlanarak; enerji için ödenen miktarlar azaltılabilir, enerji kaynaklarının ömrü uzatılabilir, küresel ısınma ve karbon salınımı gibi çok büyük bir sorunlara karşı mücadele edilebilir. Burada yazılan hususları çoğaltmak mümkündür, ancak en önemlilerinin bunlar olduğu söylenebilir.

Enerji Verimliliği Nedir Kısaca?

Enerji verimliliği kısaca, enerjinin akıllı bir şekilde kullanılmasıdır. Buradaki “akıllılık” durumu, işin kalitesini azaltmadan daha az enerji kullanma ve enerjinin dönüşümünü etkin olarak sağlama anlamına gelir.

Son olarak enerji verimliliğinin enerji tasarrufu olmadığının bilinmesi gerekir. Tasarrufta, daha az iş için daha az enerji kullanımı söz konusudur. Aydınlatma sisteminin daha az çalıştırılması tasarrufa örnek olarak verilebilir. Enerji verimliliğinin ise çok daha farklı bir kavram olduğu unutulmamalıdır.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top