skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Bim Modelleme

Günümüzde teknolojinin hemen her alanı etkilediği bilinen bir durumdur. Mimari alana bakıldığında da aynı etki görülür. Bu alandaki etki, BIM olarak bilinen bir modelleme üzerinden sunulur.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

Peki, BIM modelleme nedir?

BIM; Building Information Modeling ifadesinin baş harflerinin kısaltmasıdır. Bu ifade ise Yapı Bilgi Sistemi veya Yapı Bilgi Modellemesi olarak ifade edilebilir. BIM; farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev alanların ortak bir şekilde yararlanmasına imkan veren üç boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir. Burada temel amaç, projede görev alanların anlık olarak istediği bilgileri alabilmesidir. Alınan bilgilerin güncel olduğunun da altının çizilmesi gerekir.

Revit Bim Modelleme
Revit Bim Modelleme

BIM, projelerin hayata geçirilme sürecindeki verimliliği arttırdığı gibi farklı avantajlar ve kolaylıklar da sağlamaktadır. Bundan dolayı İngiltere gibi birçok ülkede kullanılması zorunludur. Ülkemizde böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak buna rağmen kullanımının her geçen gün biraz daha arttığının altının çizilmesi gerekir.

Bir projenin bütün aşamalarında kullanılan BIM, farklı ekiplerin arasındaki koordinasyonu ve bilgi paylaşımını sağlaması bakımından da önemli bir yere sahiptir. Bütün bunlar dikkate alındığında ilgili yazılımın mimari bir program veya uygulama olduğu düşünülebilir. Ancak BIM için kullanılacak en doğru ifade, bilgi yönetim sistemi ifadesidir.

Bim Yapı Bilgi Modellemesi

Bim yapı bilgi modellemesi; yapı ve altyapı tasarımları oluşturmak, bunları belgelemek ve inşa sürecinde güncel bilgi paylaşmak gibi amaçlar için kullanılır. Buradaki modelleme sayesinde yapının nasıl görüneceği, buna ilişkin analizler, süreçteki paydaşların bilgi alması ve benzer işlemler sağlanır. BIM yapı bilgi modellemesi kullanmanın çok farklı yararları ve avantajları vardır. Bunlardan öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Projenin ilerleyen zamanlarında çıkması olası olan sorunlar ve hatalar, henüz tasarım aşamasındayken tespit edilir ve bunlar giderilir.
  • Projede görev alan bütün ekipler arasındaki koordinasyonun sağlanmasına katkı verir, sürecin verimli geçmesini sağlar.
  • Maliyet hesaplarına ilişkin hataların minimum seviyeye indirgemesini sağlar ve böylece nakit akışının kontrolünün kaybedilmesini engeller.
  • Zaman ve maliyet açısından verimlilik sağlar.
  • Projeye ilişkin karar alma sürecini hızlandırır ve alınan kararların sonuçlarının daha net görünmesini sağlar.
  • Projeye dair belirsizliklerin ortadan kalkmasına katkı verir.
  • Yapıların, ilgili şartnamelere ve mevzuatlara uygun olarak inşa edilmesini sağlar.

Bunların haricinde de farklı avantajları olduğu unutulmamalıdır.

Bina Bilgi Modellemesi

Bina bilgi modellemesi, yapıların inşasında ve bunlara ilişkin çözümler üretilmesinde son derece etkilidir. Söz konusu modellemenin sadece karmaşık yapılarda kullanılabileceğine dair bir görüş vardır. Ancak BIM, her ölçekteki proje için kullanılabilir.

Kentlerdeki nüfus her geçen gün biraz daha artmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak yapı ihtiyacı artmakta, ancak kentlerdeki sıkışıklıktan dolayı bu talebe cevap vermek, zor olmaktadır. İşte BIM kullanımı bu açıdan son derece önemlidir. Bu kullanım sayesinde yapılar çok daha modern, daha akıllı ve daha esnek olmaktadır.

Bu kadar etkili olan bina bilgi modellemesi, sadece uzman ekipler tarafından kullanılabilir. Bunun dışındaki kişilerin, söz konusu modellemeyi kullanması söz konusu değildir. Bünyelerinde BIM konusunda uzman ekibi bulunmayanların, bu alanda hizmet veren firmalardan yardım alması gerekir.

Back To Top