skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Enerji Verimliliği Destekleri

Enerji verimliliği hibe destekleri, KOSGEB enerji verimliliği destekleri, TTGV enerji verimliliği desteği ve enerji tasarrufu desteği yer alıyor.

İçindekiler

Enerji Verimliliği Hibe Destekleri

Enerji verimliliği, bir ülke için çok büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı dünya genelinde birçok ülke, enerji verimliliğini destekler. Benzer durum Türkiye için de geçerlidir ve ülkemizde bu teşviklerin bir kısmı enerji verimliliği hibe destekleri ile sağlanır.

Enerji verimliliği hibe destekleri; verilen maddi desteklerin bir kısmının ya da tamamının geri ödemesiz yapılmasıdır. Enerji verimliliği için hibe destek veren kurumlar KOSGEB ve YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) kurumlarıdır. KOSGEB tarafından 1. ve 2. bölgeler için %50, diğer bölgeler için %60 oranında hibe desteği verilirken, YEGM ise %20 oranında hibe (100.000 TL’yi geçmeyecek şekilde) desteği sağlamaktadır. Buradaki oranların değişebileceği unutulmamalıdır.

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği desteklerine ilişkin bir tebliğ yayımlandı. Bu tebliğin içerisinde yapılacak olan desteklemelerin oranları, hangi alanları kapsadığı ve benzer hususlar yer almaktadır.

Bu tebliğ incelendiğinde başvuruların her yılın başında YEGM kurumuna yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru yapan firmalarda TS EN ISO 500001 Enerji Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesinin bulunması da istenen bir diğer şart olarak dikkat çekmektedir. Desteklemeler ise firmanın durumuna ve üretilen enerji miktarına göre farklılık göstermektedir.

Enerji Verimliliği Desteği KOSGEB

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için kurulmuş bir kurumdur. KOSGEB tarafından enerji verimliliği konusunda da destekler verilir. Destek sadece KOBİ sınıfına giren işletmelere verilir. Bunun dışındakilere KOSGEB tarafından herhangi bir destekleme verilmesi söz konusu değildir.

KOSGEB tarafından verilen desteklemelerin bir kısmı hibe olarak verilir. Buna ilişkin detaylar yukarıda yer almaktadır. Bu kurumdan destek alabilmek için kurum içindeki komisyondan onay alınması gerekliliği vardır. Desteğin uygulama süresi ise 3 yıldır. KOSGEB enerji verimliliği destekleri, zaman zaman güncellenmekte ve şartlarında bir takım değişikliklere gidilmektedir.

Enerji Verimliliği Desteği Nedir?

Enerji verimliliği desteği; işletme ve şirketlerin enerjide verimliliği sağlamaları için gerekli altyapıyı hazırlamalarını maddi olarak desteklemektir. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından bu destek verilir. Bazıları söz konusu destek için enerji tasarrufu desteği ifadesini de kullanır. Ancak bunun tamamen farklı bir kavram olduğu asla unutulmamalıdır.

TTGV Enerji Verimliliği Desteği

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ya da kısaca TTGV, enerji verimliliği konusunda destek veren kurumlardan bir diğeridir. Kurumun temel hedefi, enerji üretim süreçlerinin gözden geçirilerek temiz üretimin sağlanması, çevreye olan zararın tamamen ortadan kaldırılması ve bunlar yapılırken, firmaların rekabet gücünün arttırılmasıdır.

TTGV enerji verimliliği desteği, genellikle düşük faizli veya faizsiz krediler şeklindedir. Destek miktarı ise her yıl değişebilmekle birlikte genellikle 100.000 USD ile 1.000.000 USD arasındadır.

Enerji Verimliliği Proje Destekleri

Enerji verimliliği proje destekleri, hem firmaların rekabet gücünü arttırmakta hem de ülke ekonomisi ve çevresini olumlu olarak etkilemektedir. Bundan dolayı söz konusu alanda yapılan projeler, birçok devlet kurumu tarafından desteklenmektedir. Bu destekler hibe ve faizsiz krediler şeklinde olabildiği gibi vergi muafiyeti şeklinde de olabilmektedir.

KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği 2021

KOEGEB enerji verimliliği desteği, 2021 yılı özelinde daha farklı düzeyde olabilir. Şuanda %50 ve %60 oranındaki hibe miktarı artabilir. Ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmeden kesin bilgi verilmesi mümkün değildir. Yakın zamanda ilgili konu hakkında detaylı bilgi verileceği tahmin edilmektedir.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top