skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri

Mühendislik danışmanlık hizmetleri; birçok alanı direkt olarak etkileyen önemli bir hizmet olarak ifade edilebilir. Mekanik tesisat başta olmak üzere mühendisliği doğrudan ilgilendiren alanlarla ilgili olarak verilen danışmanlık, ilgili şirket veya işletmenin hedeflerine ulaşması noktasında önemli avantajlar sağlar. Çünkü dışarıdan bakıldığında çok basit gibi görünen detaylar, aslında ciddi bir uzmanlık ister. Üstelik bu tür alanlarda yapılan hataların olumsuz etkisi, sanılandan çok daha büyük olabilir. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, mühendislik danışmanlık hizmetlerinin önemi daha net anlaşılacaktır.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

Verilen danışmanlık, farklı şekillerde kendisini gösterebilir. Ancak genel olarak burada bahsedilen hizmetlerin; maliyet ve proje yönetimi, verimlilik, iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm, çevre, standart ve ilgili diğer mevzuatlara uyum, tedarik zinciri gibi alanlara olumlu etkisi vardır.

Mühendislik Danışmanlık Firmaları

Yukarıda genel hatları ile bahsedilen hizmetler, sadece bu alanda uzman olan firmalar tarafından verilir. Uzmanlık ve gerekli yetkilendirme belgelerine sahip olan firmalar tarafından verilen hizmetler, çok büyük etkiler yapar.

Mühendislik Danışmanlık
Mühendislik Danışmanlık

Mühendislik danışmanlık firmaları tarafından verilen birçok farklı hizmet vardır, ancak bunlar genel olarak şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Teknik Değerlendirme ve Analiz

Bu hizmetin kendi içinde farklı boyutları vardır. Oldukça kapsamlı bir hizmettir ve istenen alanla ilgili detaylı bir teknik değerlendirme ve analiz yapılmasını içerir.

Bu hizmette ilk olarak ilgili tesis veya proje hakkındaki mevcut durum değerlendirilir. Yapılan işlem objektif ve teknik verilere dayalıdır. Yani tahmin veya öngörü değildir. Daha sonra ise fizibilite çalışması gerçekleştirilir ve burada ise yatırımın teknik boyutları, avantajları, fırsatları ve riskleri belirlenir. Bu aşama, isteğe ve tesis ya da projenin durumuna göre yatırım izleme, alıcı taraf danışmanlığı ve operasyonel izleme adımlarını da içerir. Bütün işlemlerden sonra elde edilen veriler bir rapor haline getirilir ve ilgili birimlere sunulur.

Proje Yönetim Danışmanlığı

Bir projeye ilişkin bütün alanlarla ilgili verilen danışmanlık hizmetleri olarak ifade edilebilir. Projenin teknik yanından şartnamelerine kadar olan her alanın bu kapsamda olduğu söylenebilir. Maliyetler, bunların azaltılmasını sağlayacak adımlar, kredi bulma veya kredi kaynakları gibi alanlarda verilen danışmanlık sayesinde, ilgili projenin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde ilerlemesi durumu vardır.

Enerji ve Verimlilik

Mühendislik danışmanlık firmaları tarafından verilen bir hizmet olan enerji ve verimlilik danışmanlığı, özellikle son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Yenilenebilir enerji, fayda ve maliyet, yaşam döngüsü maliyet analizi gibi farklı alanlarda verildiği söylenebilir. Buradaki danışmanlık hizmeti, enerjinin nasıl daha verimli ve güvenli hale getirileceği ile ilgilidir.

Çevre, İklim ve Devamlılık

Bazı projelerin çevreye olan etkileri, projelerin kısa ömürlü olmasına neden olabilir. İlgili firmalar tarafından bu alanda verilen hizmetler, sosyal ve çevresel boyutta risk değerlendirmesi, durumun ortaya çıkması, su ve hava kalitesi gibi işlemleri kapsar. Buralardan elde edilen veriler, ilgili projeye yön verilirken dikkat edilmesi gereken hususları ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.

Operasyonel Mükemmellik

Teknolojinin hızla gelişmesi, işletmeleri ve şirketlerin değişimini adeta zorunlu hale getirmiştir. Özellikle de üretim alanında faaliyet gösteren şirketler için durum daha da kaçınılmazdır. İşte mühendislik danışmanlık firmaları, bu alanda verdikleri hizmetler ile gerekli yönlendirmeleri yaparlar. Böylece ilgili şirketin verimliliğini, rekabet gücünü ve kapasitesini belirgin şekilde arttırırlar.

Mühendislik danışmanlık hizmetleri genel itibariyle bu şekildedir. Ancak son derece kapsamlı hizmetler olduğu ve sürekli geliştiği unutulmamalıdır.

Back To Top