skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği; insanların kullanmış olduğu yapılardaki yaşam ve hizmet kalitesini, sanayi kuruluşlarında ise üretim miktarı ve kalitesini düşürmeden, kullanılan enerji miktarının azaltılmasıdır. Burada önemli olan husus, kullanılan enerji miktarının azaltılması değil, daha az enerji ile aynı kalitenin yakalanmasıdır.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

Enerji kaynaklarının yanlış kullanılmasının farklı etkileri vardır. Bunların başında, kullanılan kaynakların maliyeti gelir. Örneğin; bir sanayi kuruluşunda gereksiz yere kullanılan doğalgaz ve elektrik, toplam maliyetin anlamsız bir şekilde artmasına neden olur. Bu durum ise diğer alanları da direkt olarak etkiler. Bir diğer önemli etki ise enerji kaynaklarının yakımı sırasında dışarıya çıkan gaz ve diğer maddelerin çevreyi kirletmesidir. Bilindiği gibi kömür ve petrol türevi fosil yakıtların çevreye olan zararı çok fazladır.

Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği

Sanayi kuruluşlarının enerji verimliliği noktasında uyması gereken bir takım şartlar vardır. Bunlara uyulması durumda farklı avantajların elde edilmesi, uyulmaması durumunda ise ceza gibi durumlarla karşılaşılabilir. Dolayısıyla da enerji verimliliği, sıradan insanlardan büyük sanayi kuruluşlarına kadar hemen her kesimi etkileyen, özel bir konudur.

Enerji Verimliliği Projeleri

Enerji verimliliği, doğru işlemler yapılarak elde edilecek bir husustur. Bu işlemlerin ise mutlak surette belli bir proje üzerinden gerçekleştirilmesi gerekir. İşte bu amacı taşıyan projeler, enerji verimliliği projeleri olarak ifade edilir. Bunların hazırlanması ve hayata geçirilmesi, yalnızca bu alanda uzmanlığı olan kişiler tarafından yapılabilir.

Enerji verimliliği projeleri, oldukça kapsamlı bir konudur. Bu konuda bazı genel kurallar vardır, ancak standart bir proje yapısından bahsedilmesi son derece zordur. Örneğin; her sanayi kuruluşunun kendine has özelliği vardır ve kullandığı enerji türü dahi farklıdır. Burada bahsedilen durum, insanların kullanmış oldukları yapılar için de geçerlidir. Dolayısıyla da bir projeyi hazırlamadan önce mevcut şartların araştırılması, gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Elde edilen veriler dikkate alınarak, proje hazırlama noktasında bir yol çizilir.

Projelerde enerji harcayan her alet ve kullanılan enerjiye etki eden her husus dikkate alınır. Isınma amaçlı kullanılan enerjinin azaltılması için daha etkili yalıtım yapılması, aydınlanmanın daha etkili olması için tasarruflu aydınlatma sistemlerinin kullanılması, çıkan atıkların farklı şekillerde değerlendirilmesi gibi durumların tamamı, enerji verimliliği kapsamında değerlendirilebilir.

Sanayide Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, her alanda son derece önemlidir, ancak sanayideki varlığının çok daha fazla önemi olduğunun altının çizilmesi gerekir. Çünkü orta ölçekli bir ilçede kullanılan enerjinin toplamı, sadece bir sanayide kullanılan enerjiyle eşit olabilir. Dolayısıyla da sanayide sağlanacak olan enerji verimliliğinin etkisi çok daha fazladır. Sanayi kuruluşunun üretim yapısı ve sahip olduğu teknik ekipmanlara bağlı olarak farklı alanların enerji verimliliğini sağlayabileceği söylenebilir. Bunlardan bazıları ve bunlara ilişkin açıklamalar şu şekildedir:

  • Motor: Sanayi kuruluşlarının en önemli ekipmanlarından birisi motorlardır. Motorlar, genellikle elektrik enerjisi ile çalışır. Bu noktada yüksek verimli olan motorların tercih edilmesi ve bunların da verimli olarak kullanılması, enerji verimliliğini sağlama noktasında son derece etkilidir.
  • Kazanlar: Kimyasal enerjinin ısıya dönüşmesini sağlayan alanlar olan kazanlar, farklı amaçlar için kullanılabilir. Kazanlardaki başta baca gazı sıcaklığı olmak üzere bütün detaylar incelenerek verimlilik arttırılabilir.
  • Kompresör: Atmosferden alınan havanın sıkıştırılarak, mekanik enerjiye dönüştürülmesini sağlayan aletlerdir. Sanayi kuruluşlarında bulunan bu aletler, doğru olarak kullanılmalıdır. Yüksek kapasitede çalıştırılan kompresörün düşük kapasitede kullanılması, boşa enerji harcanması demektir. Bu gibi hususlara dikkate edilerek, enerji verimliliğine ciddi bir katkı sunulabilir.
Back To Top