skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Köpüklü Yangın Söndürme

Yangın riski oluşturan bazı maddeler, diğerlerine göre daha güçlüdür ve yayılma riskleri daha fazladır. Bundan dolayı klasik yöntemlerle bunların söndürülmesi çok zordur. Köpüklü yangın söndürme, bu tip yangınlar için geliştirilen özel bir sistemdir. Çoğunlukla yakıtların ve sıvı kimyasalların bulunduğu alanlarda kullanılır.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

Köpüklü yangın söndürme sistemleri, otomatik veya manuel olacak şekilde tasarlanabilir. Bu sistemlere “köpüklü” isminin verilmesi, söndürme maddesi olarak köpüğün kullanılmasıyla ilgilidir. Köpük; tank söndürme sistemi, köpüklü sprinkler sistemi, köpüklü yangın dolapları ve köpük jeneratörü gibi sistemlerde kullanılır.

Bu sistemlerde kullanılan köpük, klasik olarak bilinen köpük değildir. Foam olarak da isimlendirilen özel bir bileşiktir. Sistem içerisinde bulunan foam, basınçlı su ile ilgili alana verilir. Basınçlı suyun etkisi ile tazyikli bir şekilde çıkar ve hava ile karışır. İşte bu anda köpük formu alır.

Köpüklü Söndürme SistemleriKöpüklü Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı

Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı, bu alandaki uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Köpük çıkan sprinklerin belirli aralıklarla, bütün alanı köpükle kaplayacak şekilde yerleştirilmesi son derece önemlidir. Böylece ilgili alandaki yangın, kısa bir süre içinde tamamen kontrol altına alınır ve yangın söndürülür.

Her ne kadar köpükler, foam isimli bir bileşik olarak bilinse de, bunların da kendi içinde farklı türleri vardır. Kimyasal içeriklerine göre köpük çeşitleri ve bunlara ilişkin kısa açıklamalar şu şekildedir:

  • Alkole Dayanıklı Köpük: Alkole dayanıklı üç farklı türden köpük vardır. Bunların ilki protein fluoprotein gibi suda çözünmesine karşın, alkolde çözünmeyen maddeler içeren doğal polimer bazlı olanlardır. İkincisi; sentetik bazlı bir konsantre şeklindedir ve suda çözünen yakıtların çevresinde koruyucu oluşturan maddeler içerir. Üçüncüsü ise doğal polimer bazlı olup, suda çözünen yakıtlardan köpü koruyan maddeler içerir.
  • Film Yapıcı Köpük: Yakıtın üzerine film oluşturur ve buharlaşmasını engeller. Böylece yakıt ile oksijen arasına bariyer çekmiş olur.
  • Protein Bazlı Köpük: Su ile seyreltilen köpükler olup, kuru kimyasallarla birlikte kullanılabilir.

Bunların dışında da farklı köpük türleri vardır.

Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü

Köpüklü yangın söndürme tüpü, içerisinde köpük olan özel tüplerdir. Yangın söndürme tüpü içerisindeki köpük, kısa sürede yangının olduğu alana boşaltılabilir. Böylece köpük, tam bir battaniye etkisi yapar ve alevler ile oksijen arasındaki bağlantıyı keser.

Sıvı kimyasallar, yakıtlar, parlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunduğu alanlara yapılacak ilk müdahale çok önemlidir. Bu türden alanlardaki ilk duruma, söz konusu tüpler ile müdahale edilebilir. Böylece hem yangın söndürülmüş olunur, hem de ilgili alan soğutulur. Köpüğün söndürme dışında soğutma özelliğinin de bulunması, son derece önemli bir detaydır.

Köpüklü Sprinkler Sistemi

Köpüklü sprinkler sistemi; belirli bir alana sprinkler üzerinden köpük vermek suretiyle yangınların söndürülmesini sağlar. Bu sistemler genellikle otomatiktir. İçi cıva dolu cam tüpler veya benzeri ürünler, sistemin aktive olmasını sağlar. Yangına bağlı olarak artan sıcaklık, cıvanın genleşmesini ve camın kırılmasını sağlar. Böylece borulardaki köpük, büyük bir basınç ile sisteme verilir ve böylece yangına müdahale edilmiş olunur.

Yangınlara olabildiğince hızlı müdahale etmek son derece önemlidir. Bundan dolayı ortamdaki maddelerin türüne göre sistemin hassasiyeti ayarlanmalıdır. Bu ise ancak uzmanlar tarafından yapılır. Eğer burada küçük bir hata yapılırsa, sistem geç devreye girebilir ve yangın kısa sürede ilgili alana ciddi zararlar verebilir. Neticede ise söndürülmesi çok daha zor olacaktır.

Back To Top