skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Sıhhi Tesisat Sistemleri Nelerdir?

İnsanların yaşam kalitesi, bulundukları ortamların kalitesinden fazlasıyla etkilenirler. Söz konusu kalitenin geliştirilmesi için sürekli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda insanların kullandıkları yapılar farklılaşmıştır. Bahse konu farklılıklardan birisi de sıhhi tesisatlardır. Sıhhi tesisat sistemleri; su ile ilgili tesisat anlamına gelir ve kapsamı oldukça geniştir.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

İnsanların kullanmış yapıların hemen hepsinde bulunan bu sistemlerden öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Temiz (Soğuk) Su Sistemleri
  • Sıcak Su Sistemleri
  • Atık su Sistemleri
  • Yağmur Suyu Sistemleri

Her ne kadar genel olarak bu şekilde sıralansa bile, sıhhi tesisat sistemlerinin daha da detaylandırılmasının mümkün olduğu unutulmamalıdır.

Sıhhi tesisatlar, ilgili yapının işleyişi adına son derece önemlidir. Isınma, su ihtiyacının karşılanması, kullanım sonucu oluşan atık suyun tahliyesi ve benzeri işlemler sayesinde, ilgili yapı veya bina, sorunsuz bir şekilde işlemeye devam eder. Eğer söz konusu sistemlerden birisi ya da birkaçı devre dışı kalırsa, kaos oluşacaktır. Böylece ilgili yapı kullanım dışı kalacak ve farklı sorunlar çıkacaktır.

Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Önemi

İnsanların daha güvenli, konforlu, sağlıklı ve ekonomik bir maliyet yaşam sürmeleri için sıhhi tesisat sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bunun sağlanması için ise mühendisliğin ciddi bir önemi vardır. Söz konusu sistemlerin kurulumu sırasında hesaplamalar yapılması, malzeme seçiminin gerçekleştirilmesi ve diğer detaylar, tamamen bir uzmanlık alanıdır. Henüz proje aşamasındayken gerekli hesaplamalar yapılır ve kullanılacak boruların çapları, boruların nereden geçecekleri, diğer sistemlerle olan ilişkileri ve diğer detaylar belirlenir.

Sıhhi Tesisat SistemleriSıhhi tesisat sistemlerinin her birisinin kendi içinde farklı özellikleri vardır. İyi bir sistemin oluşturulması için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Suyun miktarı ve basıncı dikkate alınarak bir sistem kurulmalı ve gerekli olması durumunda depolanmasının sağlanması
  • Temiz su tesisatının içerisine hiçbir katkı maddesinin girmemesi ve diğer sistemlerle karışmaması için ekstra özen gösterilmesi
  • Atık su tahliye sisteminin işlevini sorunsuz bir şekilde devam ettirmesi için olası tıkanmalara çözümler bulunması ve bu durumun yaşanmaması için bir takım önlemler alınması
  • Tesisatın uzun süre kullanılacağı dikkate alınarak, malzeme kalitesine dikkat edilmesi

Yukarıdaki hususlar ve bunların benzerleri dikkate alındığında, kurulacak olan sıhhi tesisat sistemlerinin uzun ömürlü olacağı söylenebilir.

Sıhhi Tesisat Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda da ifade edildiği gibi bu alan, ciddi bir uzmanlık gerektirir. Sıradan insanların veya ustaların, tek başlarına söz konusu işleri yapmaları mümkün değildir. Sıhhi tesisat sistemlerinin kurulumunda, bu alanda uzmanlığı olan mühendislerin katkısının olması gerekir. Bu sistemlerin montajları sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve bunlara ilişkin açıklamalar şu şekildedir:

Erişebilir Olma

Yapıların ömürleri son derece uzundur. Ancak sıhhi tesisat sistemlerinin ömürleri bu kadar uzun olmayabilir. Zaman içinde farklı sorunlar yaşanması muhtemeldir. Bu tür sorunların giderilebilmesi için borulara kolayca erişim sağlanması gerekir. Tesisat ve boru bacaları, bu noktada önemli bir çözüm yöntemi olarak ifade edilebilir.

Donma

Su, sıvı halden katı hale geçtiğinde hacmi artar. Yani boruların içinde bulunan suyun donması, boruların zarar görmesine ve patlamasına neden olabilir. Tesisat sistemleri kurulurken bu hususa dikkat edilmesi ve donmaya ilişkin önlemlerin alınması gerekir.

Basınç

Borulara gelen basınç şiddetinde zaman zaman dalgalanmalar yaşanabilir. Basıncın yüksek olması, boruların hasar almasına neden olabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için boruların çaplarının yüksek seçilmesi ve basınç vanalarının kullanılması gerekir. Bahsedilen işlem sayesinde suyun hızı ve basıncı azaltılmış olacaktır.

Back To Top