skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Mekanik Tesisat Firmaları

Mekanik tesisat; bir yapı içinde yer alan ve yapının konforunu, işleyişini ve standartlarını arttıran bütün mekanik bileşenlerdir. Isınma sistemleri, soğutma sistemleri, gaz sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve benzerleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. İşte söz konusu sistemleri ilgili yapılara kuran ve bunların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan ise mekanik tesisat firmalarıdır.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

Mekanik tesisat, insan vücudu içindeki sistemlere benzetilebilir. Örneğin; damar sistemi ile kan vücudun farklı noktalarına taşınır ve bu sayede hem dokular beslenir, hem buralara oksijen götürülür, hem de vücut ısısı dengelenir. Aynen bu şekilde yapıların içerisinde mekanik tesisat da, çok önemli rollere sahiptir. Eğer buralarda bir takım sıkıntılar çıkar ya da ilgili sistem, istenen verimlilikte çalışmaz ise ortaya çıkacak sonucun koca bir hayal kırıklığı olacağı unutulmamalıdır.

Mekanik firmalar, ilgili tesisata ilişkin detaylı proje hazırlar ve bunu hayata geçirir. Ancak burada bahsedilen işlem için ciddi bir mühendislik bilgisine ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Örneğin; ısıtma sistemlerinin kurulumu yapılırken, hangi sistemin kullanılacağı, boruların nereden geçeceği, diğer sistemlerin bundan nasıl etkileneceği ve benzer çok sayıda detay vardır. Dolayısıyla da ilgili işlemlerin mutlak surette uzman kadrolarla yapılması gerekir.

Burada bahsedilen işlemler, bütün dünyada aynı şekilde yapılır. Yani yurtdışı mekanik tesisat firmaları da vardır ve bunlardan kaliteli olanlar, dünyanın farklı noktalarında hizmet vermektedir.

Mekanik Tesisat Projeleri

Yukarıda genel hatları ile bahsedilen mekanik tesisat, detaylı bir proje ile hayata geçirilebilir. İşte bu tür projeler, mekanik tesisat projeleri olarak isimlendirilir. Söz konusu projeler günümüzde, makina mühendisleri ile teknik ressamların ortak çalışması ile çizilir. Bundan dolayı mekanik mühendislik firmaları tarafından çizildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu aşamada bir takım bilgisayar programlarından da yararlanılır.

Mekanik Tesisat
Mekanik Tesisat

Söz konusu projeler oldukça detaylıdır. Örneğin, atık su tahliyesi için çizilen projede, boruların nereden geçeceğinde, boruların çapına kadar birçok detayın proje içinde olduğu söylenebilir. Yapılacak işlemler önce projeye dökülür ve burada kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Daha sonra gerekli görülen değişimler yapılır ve böylece mekanik tesisat projesi mükemmel hale getirilir.

Mekanik Taahhüt Firmaları

Mekanik taahhüt firmaları; ısıtma, soğutma, yangın söndürme, sıhhi tesisat ve benzeri alanlardaki işlemlerin uluslararası kalite standartları, ilgili yönetmelik ve teknolojik gelişmelere uygun olarak hayata geçirilmesini sağlayan uzman kadrolardır. Kısaca bu şekilde tanımlanan mekanik taahhüt firmaları, ilgili yapının mekanik tesisat açısından mükemmel seviyede olmasını sağladığı gibi, bu alandaki sorumluluğu da kendisi üstlenir.

Mekanik tesisat firmaları, insanların yaşam kalitesini direkt olarak etkileyen işlerle ilgilenirler. Ayrıca burada bahsedilen sistemler, ilaç ve gıda gibi hassas ürünleri gerekli şartlarda muhafaza edilmesi adına da çok önemlidir.

Back To Top