skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

HVAC Nedir?

HVAC, İngilizce bir ifade olan Heating, Ventilating and Air Conditioning kelimesinin baş harflerinden oluşur. Bu ifade ise ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme anlamına gelir. Bahsedilen üç farklı işlemin, modern dünyanın vazgeçilmezleri olduğu, hemen herkesin bildiği bir gerçektir.

HVAC Sistemleri

Çağımızda insanların kullanmış oldukları yapılara bakıldığında, bunların devasa boyutta ve kapasitesinin son derece fazla olduğu görülecektir. İşte böyle yapıların ihtiyaçları, geçmişte kullanılan küçük yapılara göre daha farklıdır. Daha basit bir ifade ile tek katlı bir konut ile büyük bir AVM binasının ihtiyaçlarının aynı olduğunu söylenebilir mi? Tabi ki, hayır. İşte bu noktadaki farklı ihtiyaçların karşılanması (havalandırma, ısıtma ve iklimlendirme) için HVAC sistemleri geliştirilmiştir.

Hemen iletişime geçin

0532 542 66 89

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

HVAC sistemleri, ortam kalitesi ve verimlilik adına büyük bir önem taşır. Yapılardan kullanılan enerjinin %15 ile %60 arasındaki bölümünü burada bahsedilen sistemler kullanır. Dolayısıyla da HVAC otomasyon üzerindeki ayarlamaların ciddi bir verimliliği beraberinde getireceği söylenebilir. HVAC sistemlerinin gerekliliği, şu maddeler ile açıklanabilir:

  • İşletme maliyetlerini düşürmesi
  • Enerji kontrolü ve verimliliğini sağlaması
  • Ortam kalitesini belirgin bir şekilde arttırması
  • Gıda, ilaç ve diğer önemli ürünler için en iyi ortamı sağlaması
  • Personel giderlerini düşürmesi
  • Tek merkezden kontrol edilebilmesi

HVAC Otomasyon

HVAC otomasyon, yukarıda genel hatları ile bahsedilen işlemlerin neredeyse tamamının otomatik bir şekilde yapılmasıdır. Sistem üzerinde yazılım ve insan kontrolü elbette vardır, ancak bu kontrolün sistemin çalışmasına herhangi bir etkisi yoktur. İnsan faktörü, sadece denetleyici konumundadır. Bazı sistemlerde az da olsa sisteme müdahil olması söz konusu olabilir, ancak genel hatları ile HVAC sistemlerinin otomatik olduğu söylenebilir.

HVAC otomasyon sayesinde ortamda bulunan her türlü veriyi alır. Nem, sıcaklık, basınç ve benzeri veriler alınarak en uygun seviyede havalandırma yapılır. İşte bu noktada etkili olan kontrol elemanları vardır ve bunlardan öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sensörler
  • Valfler
  • Otomatik Damperler

Valfler, ilgili ortamdaki buhar ve su akışının gerçeklemesinden sorumludur. Hava kontrolü ise damperler tarafından yapılır. Sensörler ise ortamdan farklı verileri almakla görevlidir. Nem, basınç ve sıcaklık gibi değerler, anlık olarak sensörler üzerinden toplanır. İşte bütün bunlar bir merkeze aktarılır ve ilgili ortamın özelliğine göre havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma işlemleri gerçekleştirilir. Tekrar vurgulamak gerekirse bahse konu işlemlerin tamamı otomatik olarak yapılır.

HVAC Havalandırma

HVAC havalandırma, ortamdaki farklı unsurların değerleri dikkate alınarak yapılır. Bu sayede, ilgili ortam için en iyi havalandırma sağlanmış olur. Özellikle basınç, sıcaklık ve nem gibi parametrelerin dikkate alınması, ortam kalitesi adına son derece önemlidir. Böylece ortamdaki havalandırma, içerde olanlar tarafından hissedilmez, ancak içeriye sürekli taze ve temiz hava verilir. Yani hem havanın temizlenmesi, hem de ortam dengesinin korunması söz konusudur.

Havalandırmanın yapılabilmesi için ilgili ortamın farklı noktalarında, farklı ekipmanların kullanılması gerekir. Bütün bunlar, HVAC sistemleri içerisinde yer alan özel ekipmanlardır. Bu ekipmanlar sayesinde yapılan havalandırma, aynı zamanda ortamın sıcaklığının istenilen seviyeye getirilmesini sağlar. Bu bakımdan hastane, otel, restoran ve benzeri alanlar için olmazsa olmazlardan birisidir.

HVAC Otomasyon Firmaları

Yukarıda genel hatları ile anlatılan, ancak çok daha kompleks bir yapıda olan HVAC sistemleri, sadece uzman ekipler tarafından yapılabilir. Dolayısıyla da söz konusu işlemin HVAC otomasyon firmaları tarafından yapılması gerektiği söylenebilir. Firmaların bünyesinde bulunan uzman kadrolar, genel olarak beklentileri karşılayacak nitelik ve kabiliyettedir.

Back To Top