skip to Main Content
Hemen İletişime geçin! 542 188 41 44

Veri Merkezi Tier Sertifika

Tier 3 nedir ile başlayıp, Tier nedir, Tier 3 sertifikası nedir ve Tier 3 Data Center yer alıyor.

İçindekiler

Tier Nedir?

Tier; veri merkezi standardıdır ve veri merkezlerinin kalitesini, performansını, güvenirliliğini göstermek için kullanılır. Uptime Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan söz konusu sistem, dünyada geçerli olan veri merkezi sertifikalarından birisi olarak dikkat çeker.

Tier standart sistemi içerisinde dört farklı seviye vardır. Seviyeler arttıkça veri merkezinin her alandaki kalite, performans ve güvenirliliği artar. Bu seviyelere ilişkin genel bilgiler şu şekildedir:

Tier 1

Tek dağıtım kanalının olduğu ve hatalara karşı koruması bulunmayan veri merkezleri için kullanılır. Yedekli olmayan bu tür veri merkezleri, genellikle kritik öneme sahip olmayan sistemlerde kullanılır. Bir veri merkezinin Tier 1 sertifikasını alması için soğutma sistemlerinin bulunması ve açık kalma yüzdesinin 99,671 olması gerekir.

Tier 2

Yedekli bileşenlerin olduğu, tek dağıtım kanalı bulunan, hatalara karşı korumasız ancak bileşenler devre dışı kalındığında sistemin kısmı olarak etkilenmediği veri merkezleri için kullanılır. Bir önceki sistemden farkı, yedek bileşenlerin olmasıdır. Ayakta kalma yüzdesi 99,741’dir.

Tier 3

Yedek bileşenler, çoklu ve bağımsız dağıtım kanalları, hatalara karşı kısmi koruma ve bileşenlerin devre dışı kalmasında dahi sistemi çalışan veri merkezleri için kullanılır. Sistemin ayakta kalma yüzdesi 99,982’dir. Bu sertifikayı genellikle büyük şirketler alabilmektedir. Bir anlamda övünç kaynağı olduğu da söylenebilir.

Tier 4

Fiziki izolasyon, çoklu ve bağımsız dağıtım kanalları, sistem otomasyonu, hatalara karşı etkin bir koruma ve bileşenlerin devre dışında kaldığından sistemin etkilenmediği veri merkezleri için kullanılır. Ayakta kalma yüzdesi 99,995 olan bu sertifikayı almak çok zordur ve çok ciddi yatırımlar gerekir. Bundan dolayı şirketlerin geneli bu sertifikayı almak için ciddi bir çaba göstermez.

Tier 3 Nedir?

Tier 3; Tier standart sistemi içerisindeki bir seviyedir. Bu seviye, bir veri merkezinin kalitesinin istenen seviyede olduğunu gösterir. Bundan dolayı büyük şirketler ve kurumlar, ya kendi veri merkezlerini bu seviyeye uygun bir şekilde hazırlar ya da bu seviyeye sahip bir veri merkezi şirketinden hizmet alırlar.

Tier 3 seviyesinde borulama ve kablolama çoklu olarak yapılır ve bunlar birbirinden bağımsızdır. Çoklu dağıtım sistemlerinden en az bir tanesi yedekte tutulur ve kullanılan sistemde sorun çıkması durumunda devreye girer. Böylece veri merkezi aktif kalmaya devam eder. Soğutma ve yedek güç altyapı çalışmaları yapılırken dahi, sistem çalışmaya devam eder.

Tier 3 Sertifikası Nedir?

Tier 3 sertifikası nedir sorusuna ilişkin yukarıda detaylı cevaplar verilmiştir. Bu sertifikanın bir diğer önemli özelliği ise şirketlerin övünç kaynağı olmasıdır. Çünkü Tier 3+ sertifikasının alınması için ciddi yatırımlar ve uzmanlıklar gerekir. Piyasadaki şirketlerin gerçekten iyi olanları bu seviyeye gelebilmektedir. Bundan dolayı söz konusu seviyedeki şirketlerin piyasadaki ağırlıkları ve itibarları daha fazladır.

Hemen iletişime geçin

0542 188 41 44

En uygun fiyat fırsatlarını yakalayın

Tier 3 Data Center

Tier 3 Data Center ya da veri merkezi, beklentileri tam olarak karşılama özelliğine sahiptir. Açık kalma oranı %99,982 olan bu seviyedeki veri merkezleri, yıl içinde 1,6 saatten daha az kapalı kalırlar. 72 saatlik elektrik kesintisine dayanıklı N+1 yedeklilik durumu mevcuttur.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top